Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II GSK 1860/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania decyzji o korekcie końcowej kosztów osieroconych

II GSK 537/09 - Wyrok NSA z 2010-03-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w przedmiocie wstrzymania postępowania egzekucyjnego obowiązków o charakterze niepieniężnym

VI SAB/Wa 42/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym

VI SA/Wa 1893/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

VI SA/Wa 1425/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

VI SAB/Wa 37/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej

VI SAB/Wa 255/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania decyzji o korekcie końcowej kosztów osieroconych

III SA/Lu 1300/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Dęblina w przedmiocie wykorzystania energii geotermalnej

II GSK 4923/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze

VI SAB/Wa 12/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę koncesji na dystrybucję energii
1   Następne >   2