Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 11/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej

VI SAB/Wa 10/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-22

Sprawa ze skargi E. sp. z o.o. z siedzibą w P. na przewlekłość i bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zawarcia umowy o przyłączenia do sieci farmy wiatrowej

VI SAB/Wa 12/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-17

Sprawa ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą na przewlekłość oraz bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej ([...])