Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Po 184/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

IV SA/Wa 2822/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2782/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-13

Skarga E. H. na postanowienie Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SAB/Go 19/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa w przedmiocie ustalenia linii brzegu

IV SA/Wa 1308/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód

IV SA/Po 686/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] w przedmiocie opłaty stałej

II SA/Gl 635/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie przywrócenia gruntów do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Lu 687/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Skarga Przedsiębiorstwa na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji

II SA/Rz 716/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za pobór wody powierzchniowej

IV SA/Po 688/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Inne w przedmiocie opłaty stałej
1   Następne >   2