Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Po 686/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] w przedmiocie opłaty stałej

II SA/Gl 635/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie przywrócenia gruntów do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Lu 687/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Skarga Przedsiębiorstwa na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji

IV SA/Po 688/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Inne w przedmiocie opłaty stałej

II SA/Gl 468/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w G. w przedmiocie opłaty stałej za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi

I SA/Op 253/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód podziemnych oraz wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi