Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SAB/Wa 37/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Op 36/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-27

Sprawa ze skargi A Spółki z o.o. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia przejścia z mocy prawa na gminę nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I SA/Wa 1259/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1825/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1814/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania