Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 832/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za okresy: grudzień 2010 r., styczeń, luty, marzec, kwiecień, lipiec i październik 2011 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyj...

I FSK 2234/15 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.

II FSK 24/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawn...

II FSK 53/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

II FSK 3630/15 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

II FSK 3631/15 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Go 387/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-16

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.

I GSK 878/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego

I GSK 953/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego

II FSK 3622/15 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2009 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   95