Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Op 199/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za 2010 r. po stwierdzeniu istnienia przesłanki wznowienia postępowania

I SA/Op 200/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za 2011 r. po stwierdzeniu istnienia przesłanki wznowienia postępowania

I SA/Op 614/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu ( obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 2010 r.

I SA/Op 615/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu ( obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za luty 2010 r.

I SA/Op 616/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu ( obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za marzec 2010 r.

I SA/Op 617/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu ( obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za kwiecień 2010 r.

I SA/Op 618/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu ( obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za maj 2010 r.

I SA/Op 619/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu ( obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za czerwiec 2010 r.

I SA/Op 292/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Op 256/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne
1   Następne >   2