Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Rz 1000/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

III SA/Kr 434/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

II SAB/Rz 25/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

I OZ 753/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D., M., J. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09

II SAB/Gl 5/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Bk 295/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia określającego stan prawny nieruchomości

II SAB/Bk 51/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej udostępnienia dokumentacji geodezyjno

III SA/Kr 442/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania i zobowiązania do ich zwrotu

III SA/Kr 777/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Łd 323/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
1   Następne >   +2   4