Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 381/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu , znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 71/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustalenia terenu zamkniętego

II SA/Rz 1192/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Kr 162/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-07

Sprawa ze skargi M. M., A. M. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie nadania numeru porządkowego budynkowi

II SA/Sz 1349/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odrzucenia skargi J. N. i G. N. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

II SA/Wr 752/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1917/17 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

III SA/Kr 281/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Lu 607/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie przyjęcia zbioru danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

III SA/Lu 391/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwolnienia od kosztów postępowania rozgraniczeniowego
1   Następne >   2