Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ke 158/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań

II SA/Bk 865/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo

IV SAB/Wa 5/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie zwrotu nadpłaty z tytułu opłaty za brak sieci za 2006 rok

IV SA/Wa 1603/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OW 8/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku [...] S.A. z siedzibą w L. w sprawie zmiany zezwolenia na przetwarzane i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

II SA/Gl 1206/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-29

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w B. na zarządzenie pokontrolne Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach w przedmiocie odpadów

II SA/Gd 119/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

IV SA/Wa 2952/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanego przemieszczania odpadów

II SA/Bk 7/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-06

Sprawa ze skargi T. F. na zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie ustanowienia planu zadań ochronnych

II SA/Go 1069/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-08

Sprawa ze skargi E Sp. z o. o. na zarządzenie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie usunięcia odpadów
1   Następne >   +2   +5   7