Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Lu 348/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-28

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. na zarządzenie Burmistrza Miasta w przedmiocie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

II SAB/Gd 72/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia

II SA/Gl 1072/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-08

Sprawa ze skargi J. P. na zarządzenie Burmistrza Miasta P. w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie

II SA/Go 850/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-19

Sprawa ze skargi T sp. z o.o. na zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

II SAB/Wr 6/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza P. Z. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wywozu nieczystości stałych komunalnych

II SAB/Kr 115/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

II SAB/Sz 24/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta C. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Po 23/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

II SAB/Po 25/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

II SA/Wr 25/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-05

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza B. w przedmiocie określenia wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy B.
1   Następne >   2