Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6137 Ochrona środowiska morskiego X

IV SA/Wa 231/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie negatywnego zaopiniowania inwestycji

IV SA/Wa 232/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie negatywnego zaopiniowania inwestycji

IV SA/Wa 236/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie negatywnego zaopiniowania inwestycji

IV SA/Wa 234/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie negatywnego zaopiniowania inwestycji

IV SA/Wa 237/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie negatywnego zaopiniowania inwestycji

IV SA/Wa 230/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie negatywnego zaopiniowania inwestycji

IV SA/Wa 235/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie negatywnego zaopiniowania inwestycji

IV SA/Wa 233/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie negatywnego zaopiniowania inwestycji

IV SA/Wa 231/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp

IV SA/Wa 3174/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
1   Następne >   2