Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Po 234/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Uniwersytetu im. [...] w przedmiocie stypendium socjalnego

IV SA/Po 701/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie opłaty za świadczenia realizowane przez przedszkole samorządowe

IV SA/Wr 47/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie D.

II SA/Ke 198/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika

II SA/Ol 253/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi K. M. na pismo Burmistrza Miasta w przedmiocie dopuszczenia do konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury

I SAB/Wa 32/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

II SA/Ol 424/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku filologia ukraińska z językiem angielskim

II SA/Ke 587/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora w przedmiocie odmowy dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów

I SA/Wa 150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Sz 645/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-12

Skarga Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej w Człopie w przedmiocie opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Człopie
1   Następne >   +2   +5   +10   100