Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA/Wa 150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Sz 645/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-12

Skarga Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej w Człopie w przedmiocie opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Człopie

II SAB/Ol 40/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora w rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nieważności postanowienia - kierunku mechatronika

I SAB/Wa 19/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III SA/Łd 174/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Informatyki w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium na wyżywienie i stypendium socjalnego

II SAB/Ol 43/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora w rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nieważności postanowienia - kierunku rybactwo

IV SA/Wr 431/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie utworzenia Przedszkola nr 24 we Wrocławiu przy ul. Częstochowskiej i nadania statutu

I SA/Wa 787/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie wydania pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej

IV SO/Wr 4/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-18

Wniosek T. G. o wymierzenia grzywny Senatowi Akademii Medycznej we W. za nieprzekazanie skargi

II SA/Po 177/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie cofnięcia skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stypendium szkolnego;
1   Następne >   +2   +5   9