Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 1771/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie odmowy przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2016/2017 na Studiach Doktoranckich Nauk Humanistycznych zarządza: pozostawić pismo P.T. bez rozpoznania...

III SA/Kr 108/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie skreślenia z listy studentów

IV SA/Wr 460/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-25

Skarga Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w L. na uchwałę Rady Powiatu Lwóweckiego w przedmiocie utworzenia Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim

IV SA/Gl 4/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół

IV SA/Po 1100/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół

IV SA/Po 1099/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół

III SA/Kr 1185/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-10

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w L.

IV SA/Po 244/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie stwierdzenia przekształcenia szkoły

VIII SA/Wa 274/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w M. w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły policealnej

II SA/Bk 203/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w S., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w S. i Publiczne Gimnazjum w S. w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w S.
1   Następne >   +2   5