Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Po 422/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchylenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 662/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Go 83/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SA/Kr 201/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 1133/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie: ustalenia warunków zabudowy , znak [...]

IV SAB/Wa 89/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SA/Po 138/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1041/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Rz 123/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem kanalizacji sanitarnej

II SA/Rz 207/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem kanalizacji sanitarnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100