Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Go 453/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 611/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

II SAB/Gl 37/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie: wspólnot gruntowych

II SA/Go 52/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej nr 146/XXIII/05 w przedmiocie zasad utrzymania psów na terenie Gminy

VIII SA/Wa 547/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SA/Gl 1037/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie wspólnoty gruntowej

II SAB/Bk 17/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty B. w przedmiocie wszczęcia postępowania scalenia gruntów.

II SAB/Gd 25/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w rozpoznaniu odwołania w przedmiocie nieprawidłowego prowadzenia upraw leśnych

II SAB/Go 89/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie wydania świadectwa fitosanitarnego

II SA/Gl 305/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie weterynarii i ochrony zwierząt
1   Następne >   3