Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2526/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności ponownego rozpatrzenia sprawy skreślenia doradcy podatkowego z listy doradców podatkowych oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1268/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

VI SA/Wa 1295/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 1006/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację notarialną

VI SA/Wa 1068/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 1236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Skarga W. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia nieprzydatności do wykonywania zawodu i skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VIII SA/Wa 242/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wydania opinii o osobie wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

VI SA/Wa 1335/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów adwokackich

VI SAB/Wa 30/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie nierozpoznania odwołania od uchwały o odmowie wpisu na listę adwokatów
1   Następne >   +2   +5   +10   49