Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SAB/Wa 129/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania

II SAB/Wr 110/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Oł. w przedmiocie nabycia prawa na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem

I SAB/Wa 599/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi T. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ - Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SO/Wa 4/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie ustanowienia przedstawiciela

I SAB/Wa 170/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 66/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zakończenie postępowania wywłaszczeniowego

II SAB/Gl 19/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

I SAB/Wa 189/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I SA/Wa 1277/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 522/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100