Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Bd 1291/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

IV SAB/Wa 383/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi T. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia ponaglenia

IV SAB/Wa 247/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SA/Wa 3201/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-31

Skarga L. Z. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [..] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 345/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wa 340/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Po 316/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 259/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 335/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

Sprawa ze skargi M. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wznowienia postępowania

IV SAB/Wa 33/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   +2   4