Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SAB/Wa 20/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

II SAB/Sz 170/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpoznania odwołania od rozkazu personalnego

II SAB/Wa 203/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia nr [...]

II SAB/Wa 344/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Wa 108/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wniosku w sprawie zwolnienia ze służby w ABW

IV SA/Wr 210/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siekierczyn w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn

IV SA/Wr 266/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie odmowy wypłaty zawieszonej części uposażenia

II SAB/Wa 22/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

II SAB/Wa 19/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

IV SA/Wr 225/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela mianowanego
1   Następne >   +2   +5   8