Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 127/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-23

Wniosek w przedmiocie dokonania czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby

I OSK 126/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-23

Wniosek w przedmiocie propozycji zatrudnienia

I OSK 111/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Wniosek w przedmiocie dokonania czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby

I OSK 292/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Wniosek w przedmiocie dokonania czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby

I OSK 295/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Wniosek w przedmiocie propozycji zatrudnienia

IV SA/Gl 1035/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie warunków pełnienia służby w Służbie Celno

II SA/Ol 55/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-02-13

Sprawa ze skargi P. A. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie kary dyscyplinarnej w postaci ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku

III SAB/Łd 64/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie braku przedłożenia propozycji służby w Służbie Celno

III SAB/Łd 60/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby zawartej w propozycji pracy

IV SAB/Wr 217/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby
1   Następne >   +2   5