Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1182/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi M. S. na odpowiedź Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Go 346/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Ke 258/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Wr 308/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi R. P. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 475/05

III SA/Kr 159/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu

VI SO/Wa 23/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-06

Wniosek P. sp. z o.o. z siedzibą w M. o wymierzenie grzywny Ministrowi Zdrowia w trybie art. 55 §1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SA/Wa 485/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

skarg A.' Sp. j. E. G. i wspólnicy z siedzibą w Ł. i M. S. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VIII SAB/Wa 30/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w P. w przedmiocie nieprzekazania skargi

II SA/Kr 1186/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zezwolenia na ekshumację

VI SO/Wa 6/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Zdrowia grzywny
1   Następne >   +2   4