Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 635/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Ol 242/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu z dnia'[...]',nr '[...]' w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz zasad podwyższania czynszu najmu

III SA/Kr 508/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr XXI/340/15 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Gl 536/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z [...] r. nr [...] w przedmiocie: stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie cofnięcia uprawnienia do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 519/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony oraz odmowy umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu

II SA/Wa 1426/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 589/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie: dodatku mieszkaniowego

II SA/Rz 951/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-20

Dnia 20 sierpnia 2018 roku WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Kobak po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2018 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Skarbu Państwa - Prezydenta [...] od decyzji SKO w przedmiocie nabycia przez Skarb Państwa nieopłatnie z mocy prawa, prawa własności do lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie wieczys...

II SA/Ol 948/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gl 760/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2