Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 960/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niezamieszczanie na stacji paliw informacji dotyczących biokomponentów w paliwach ciekłych postanowił:

VI SA/Wa 1132/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania(w sprawie wstrzymania obrotu paliwami ciekłymi)