Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6231 Dozór techniczny X

VI SA/Wa 366/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zawieszenia uprawnień do wytwarzania, modernizacji i naprawy: zbiorników cystern drogowych i wagonów

VI SA/Wa 688/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-30

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa 'C.' Sp. z o.o. z siedzibą w G. na pismo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przedmiocie aktualizacji warunków technicznych

VI SA/Wa 646/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego

VI SA/Wa 645/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego

VI SA/Wa 651/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki (obecnie Minister Rozwoju) w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego

VI SA/Wa 650/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego