Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6239 Inne o symbolu podstawowym 623 X

VI SA/Wa 2367/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy legalizacji taksometru elektronicznego

VI SA/Wa 2668/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych

VI SA/Wa 2353/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

Skarga B. Sp. z o.o. z siedzibą w O. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania przedsiębiorcy do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań

VI SA/Wa 2309/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SAB/Wa 50/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nierozpoznania odwołania

VI SA/Wa 2170/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 66/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1352/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1249/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1353/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3