Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 1769/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości UMTS

VI SA/Wa 1116/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

VI SA/Wa 1115/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi 'C.' Sp. z o. o. z siedzibą w W. na pozostawienie bez rozpoznania uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...] wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

VI SAB/Wa 17/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GSK 51/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-22

Wniosek w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

VI SA/Wa 1389/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

skarg T.S.A. na decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - w przedmiocie nałożenia obowiązku publikowania instrukcji

II GSK 984/09 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Skargi kasacyjne T. S.A. w W. , T . O. Spółki z o.o. w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg T. S.A. w W., T. O. Spółki z o.o. w W, P. M. S.A. w W. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...] w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GSK 786/08 - Postanowienie NSA z 2010-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zmiany projektu oferty ramowej określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego

VI SAB/Wa 10/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wydania decyzji w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych zgodnym z obszarem ruchomej publicznej sieci telefonicznej [...] Sp. z o.o. z siedzibą nie występuje skuteczna konkurencja

VI SA/Wa 738/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie usług telekomunikacyjnych
1   Następne >   3