Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 471/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-31

Sprawa ze skargi Wojewody D., na § [...] ust. [...] pkt [...], § [...] pkt [...] we fragmencie 'i jej komisje', § [...] pkt [...], § [...] we fragmencie 'za pośrednictwem Biura ds. obsługi Rady Gminy' oraz § [...] uchwały Rady Gminy U., w przedmiocie programu współpracy Gminy U. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

VIII SA/Wa 1/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego sołectwa M.

III SA/Wr 205/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy M.

III SA/Wr 257/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S., w przedmiocie zmiany Statutu [...] w S.,

III SA/Wr 347/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-30

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § [...] uchwały Rady Miejskiej w N. w przedmiocie zmiany w Statucie Związku Gmin '[...]'

II SA/Go 587/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku [...] w przedmiocie zmiany statutu związku

III SA/Wr 100/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych '[...]' przy Szkole Podstawowej Nr [...] w P.

III SA/Wr 317/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w O. w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu O. prawa własności 100 % akcji Skarbu Państwa w spółce 'A' S.A.

III SAB/Gd 4/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na odwołanie ze stanowiska leśniczego

III SA/Wr 264/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ż. w przedmiocie przystąpienia do Spółki 'A' Spółka Akcyjna
1   Następne >   2