Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 2184/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi S. O. na pismo Rady do Spraw Uchodźców

V SA/Wa 753/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego

V SA/Wa 597/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 835/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

V SA/Wa 1980/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie: odmowy nadania statusu uchodźcy i stwierdzenia, iż nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany

V SAB/Wa 27/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości;

III SA/Lu 563/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemki do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1542/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 1677/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy oraz wyrażenia zgody na pobyt tolerowany;

V SA/Wa 1678/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy oraz wyrażenia zgody na pobyt tolerowany;
1   Następne >   2