Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SAB/Wa 19/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania orzeczenia

IV SAB/Wa 2/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

Skarga Z. H. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania orzeczenia o zezwoleniu na pobyt czasowy

IV SA/Wa 3146/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-07

Skarga L. K. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z [...] października 2014 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas określony

IV SAB/Wa 505/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania orzeczenia

IV SA/Wa 907/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-05

Skarga R. F. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwa obszaru Schengen

II OSK 1003/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

IV SAB/Wa 1/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-22

Skarga C. P. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania orzeczenia

III SAB/Wr 44/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 29/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-11

Sprawa ze skargi M. H. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Wa 256/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postepowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku
1   Następne >   +2   6