Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OSK 687/07 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1492/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 202/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 108/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

II OSK 742/07 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

I SAB/Wa 291/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 13/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...]

I SAB/Wa 203/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I SAB/Wa 39/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy

I SAB/Wa 12/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...]
1   Następne >   3