Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SAB/Wa 128/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wa 59/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wa 590/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 823/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

IV SAB/Wa 6/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem

II SA/Bk 395/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

I OSK 1069/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

IV SAB/Wa 134/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie: rozpoznania wniosku.

IV SAB/Wa 171/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SAB/Wa 217/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nierozpoznania odwołania
1   Następne >   3