Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

III SA/Łd 1118/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Łd 1119/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Wa 577/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-12

Sprawa ze skargi W. K. na czynność Komendanta [...] Policji w przedmiocie naliczenia opłaty depozytowej za przechowywanie broni

II SO/Ke 4/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-06-29

Wniosek N. B. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w K. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II OSK 1730/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II SA/Wa 1478/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich

II SA/Wa 1284/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej

II SA/Wa 183/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich