Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

IV SA/Wr 73/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej

II SA/Ke 95/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Op 214/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w przedmiocie opłat za usługi opiekuńcze

IV SA/Wr 185/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt matki w Domu Opieki

II SA/Sz 173/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

VIII SA/Wa 199/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 211/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie skierowania do Zakładu Opiekuńczo

I SA/Wa 560/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej

II SAB/Lu 198/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-16

Skarga Z. W. na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego usług opiekuńczych w roku 2014 r.

IV SA/Wr 193/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat
1   Następne >   +2   +5   +10   23