Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SA/Sz 1224/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 598/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

IV SA/Gl 546/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 29/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie usług opiekuńczych

I SA/Wa 305/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych

IV SA/Wr 196/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Głogowskiego w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiat Głogowski

I SA/Wa 1611/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 400/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu 'Przystań' w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy

IV SA/Wr 628/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Żórawina w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania

II SA/Lu 695/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych
1   Następne >   2