Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

I OW 115/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

IV SA/Gl 672/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej