Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SAB/Wr 2/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania przez urzędników Powiatowego Urzędu Pracy we W.

IV SA/Gl 132/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 344/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów szkolenia

IV SA/Wr 305/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy umorzenia niezwróconej kwoty pożyczki

II SA/Sz 655/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-10

Skarga W. T. na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej pozbawienia statusu bezrobotnego

II SA/Sz 185/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 387/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-31

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. , nr (...) w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 62/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 225/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku

IV SA/Wr 262/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   3