Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 23/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Gd 85/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Lu 1199/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o utracie prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu

II SA/Lu 1198/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o utracie statusu osoby bezrobotnej

IV SAB/Wa 120/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

II SA/Sz 238/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 1468/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozbawienia statusu osoby poszukującej pracy

III SA/Kr 111/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

II SA/Po 264/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-04

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Elwira Brychcy po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu E.G. od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Ol 762/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej
1   Następne >   2