Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Po 522/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-16

Skarga E. L. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II OSK 2310/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień przysługujących wdowie po kombatancie

IV SA/Wr 153/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OZ 933/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie p...

II OSK 449/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Po 827/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Skarga H. D. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

V SA/Wa 1465/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z [...] sierpnia 2009 r. Nr [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień przysługujących wdowie po kombatancie

II SA/Sz 771/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Po 795/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną o pozbawieniu uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 479/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich
1   Następne >   2