Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Gl 302/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

II SA/Sz 354/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

IV SA/Wa 1638/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

II SA/Łd 369/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej

II OSK 253/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane...

II SA/Rz 454/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

IV SA/Wa 1855/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych