Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 1455/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego w przedmiocie odmowy udzielenia licencji promotora boksu zawodowego

VI SA/Wa 2739/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich

VI SA/Wa 2408/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie nakazu wstrzymania usług hotelarskich

VI SA/Wa 1963/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi A. M. na Polski Związek Jeździecki w przedmiocie zmiany stopnia licencji sportowej

II GSK 2754/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego

VI SA/Wa 2112/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego w przedmiocie nałożenia kary czasowego zawieszenia licencji boksera zawodowego na okres 12 miesięcy

VI SO/Wa 20/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-12

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

VI SA/Wa 1962/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi A. M. na czynność Polskiego Związku Jeździeckiego w przedmiocie zmiany stopnia licencji sportowej

II SA/Op 331/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Prudniku w przedmiocie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych

VI SAB/Wa 69/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4