Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SAB/Wa 233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 64/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt

I SA/Wa 1103/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

I SAB/Wa 137/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

I SA/Wa 439/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

I SAB/Wa 164/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o skreślenie z rejestru zabytków

VII SAB/Wa 184/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

IV SAB/Wr 97/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie wydania pozwolenia konserwatorskiego

II OSK 171/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia okresu wykonywania działalności artystycznej

I SAB/Wa 41/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   12