Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SAB/Wa 41/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 98/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 32/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

I SAB/Wa 93/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 1052/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

I SA/Wa 1548/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na wymianę witryn

I SAB/Wa 239/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 241/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 240/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 1563/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania