Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

IV SA/Wr 50/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora A we W.

IV SA/Wr 365/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa D. w przedmiocie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we W.

II OSK 260/17 - Postanowienie NSA z 2018-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych

II OSK 1628/16 - Postanowienie NSA z 2018-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 3548/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej T. C. od wyroku WSA w Warszawie. w sprawie ze sprzeciwu T. C. od decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: (...) w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

IV SA/Wr 69/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwały w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we W.