Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gl 25/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Sz 739/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I SAB/Wa 227/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne polegające na odebraniu nieruchomości

II SAB/Po 41/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-07

Skarga Z. Cz. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II GSK 537/09 - Wyrok NSA z 2010-03-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w przedmiocie wstrzymania postępowania egzekucyjnego obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Łd 929/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-28

Wniosek w przedmiocie odrzucenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie wyłączenia budynku mieszkalnego z użytkowania

II SA/Gl 756/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 24/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Wr 294/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SAB/Wr 33/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego J.G. w przedmiocie wszczęcia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku polegającego na rozbiórce części okapu nad balkonem
1   Następne >   3