Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Wa 2782/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-13

Skarga E. H. na postanowienie Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Gd 732/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 1523/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów osoby zobowiązanej

II SA/Bd 1305/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M. W. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora [...] w B. , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Gd 569/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 891/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia , nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za bezzasadne

II SA/Bd 1306/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M. W. na postanowienie Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

IV SA/Po 910/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 699/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku udostępnienia nieruchomości celem wykonania robót budowlanych

VIII SA/Wa 288/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu wykonania obowiązku
1   Następne >   2