Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 645/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-12

Skarga Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej w Człopie w przedmiocie opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Człopie

II SA/Po 492/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-18

Zażalenie na zarządzenie Sędziego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chocz nr X/61/2007 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 115/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-30

Skarga Stowarzyszenia 'N' na uchwałę Rady Gminy Ch. w przedmiocie zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy C.'

II SA/Kr 401/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny

II SA/Bk 230/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-29

Sprawa ze skargi K. M. na uchwalę Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VIII SA/Wa 1/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego sołectwa M.

II SA/Op 466/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umorzyć postępowanie.

II SA/Sz 505/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Świdwin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu

II SA/Go 328/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola publicznego

II SA/Sz 722/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Płotach w przedmiocie rozpatrzenia skargi umorzyć postępowanie sądowe
1   Następne >   +2   +5   9