Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 22/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Darłowie Nr XLI11/329/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy 'gen. Zygmunta Berlinga' na ulicę 'gen. Stanisława Skalskiego' w Darłowie

II SA/Sz 23/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Darłowie w przedmiocie zmiany nazwy ulicy 'Hanki Sawickiej' na ulicę 'Króla Eryka Pomorskiego' w Darłowie

II SA/Bd 23/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

III SA/Łd 126/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dalików z 30 marca 2011 r. Nr 27/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dalików oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

IV SA/Po 1246/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ostrorogu w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

IV SA/Po 184/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

II SA/Bk 865/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo

II SA/Bk 117/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B.

III SA/Łd 177/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieradzu

III SA/Łd 209/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lutomiersk w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lutomiersk
1   Następne >   +2   +5   +10   13