Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 127/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

II SA/Wr 494/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w J.W. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w gminie J. W.

II SA/Wr 230/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej D. w 2010 roku

II SA/Wr 74/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-31

Skarga Wojewody D. na uchwałę Rady Miejskiej Gminy L. w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę działki niezabudowanej nr [...] na działkę nr [...], położonych w obrębie II miasta L. przy ul. R.

II SA/Wr 353/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej S. w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości S.

II SA/Wr 15/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łagiewniki w przedmiocie zasad gospodarowania mieniem gminy i wchodzącym w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łagiewniki

III SA/Kr 159/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu

IV SA/Wr 128/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-28

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 6 uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu

IV SA/Wr 210/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siekierczyn w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn

IV SA/Wr 431/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie utworzenia Przedszkola nr 24 we Wrocławiu przy ul. Częstochowskiej i nadania statutu
1   Następne >   +2   +5   11